Dni Energie na Slovensku – DENS 2017

Jún 2017, Bratislava V sobotu 3. júna 2017 sa v priestoroch obchodného domu IKEA, uskutočnil štvrtý ročník vedecko-popularizačného podujatia Dni Energie na Slovensku – DENS 2017 s podtitulom „Byť Eko je In, …

Balneotechnické dni 2017

Máj 2017, Kúpele Nimnica, a.s. V dňoch 22.-24.mája 2017 sa konala v Kúpeľoch Nimnica, a.s. konferencia s medzinárodnou účasťou BALNEOTECHNICKÉ DNI´17.   V prednáškových troch blokoch sa vystriedali prednášatelia zo Slovenska a Čiech s rôznymi zaujímavými témami. Úvodné …

CONECO-RACIOENERGIA-VODA 2017

Marec 2017, Bratislava Mladí výskumníci z Katedry zdravotného a environmentálneho inžinierstva a z odbornej sekcie Slovak Young Water Professionals, SNK IWA sa rozhodli podporiť svojou aktívnou účasťou podujatie ku  Svetovému dňu vody, ktoré …

Hydrochémia 2016

XLII. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou”Nové analytické metódy v chémii vody”   Slovenská vodohospodárska spoločnosť pri Výskumnom ústave vodného hospodárstva, člen ZSVTS, Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava, Ministerstvo životného prostredia …

BGD Slovakia

Blue Green Dream Interactive Workshop 24. Novembra sa v spolupráci zo SNK IWA uskutočnil interaktívny workshop pod názvom BGD beyond 2020, na ktorom sa zúčastnili odborníci zaoberajúci za problematikou súvisiacou …

Aquatech 2015

Slovenský národný komitét IWA zabezpečí účasť na odbornom podujatí  v Amsterdame AQUATECH 2015, ktorá sa koná v rámci holandského týždňa vody „Amsterdam International Water Week“ v dňoch 3. – 5. novembra 2015 …