Hydrochémia 2018

Hydrochémia 2018 Vážení priatelia, konferencia Hydrochémia svojim 43. pokračovaním nadväzuje na tradíciu založenú našimi predchodcami v oblasti analytiky vôd v roku 1964. Cieľom konferencie je vytvoriť priestor pre prezentáciu najnovších …