SNK
INTERNATIONAL WATER ASSOCIATION

SLOVENSKÝ NÁRODNÝ KOMITÉT IWA

Radlinského 11, 811 07 Bratislava, Tel: 02/5293 2909 , fax.: 02/ 5293 29 09, Kontakt: ivana.mahrikova@stuba.sk

AK MÁTE PROBLÉM S ANGLICKÝM príp. iným textom, nainštalujte si automatický prekladač GOOGLE toolbar
   

HLAVNÁ STRÁNKA

ÚVOD

POSLANIE

PREDSEDNÍCTVO

ČLENSKÁ ZÁKLADŇA

PARTNERI

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

STANOVY

DOKUMENTY

PRISPEVKY CLENOV SNK IWA

ČASOPIS
WATER 21

NEWSLETTER

 

KONTAKTY

 

KONFERENCIE

 
AČE
 
 
Last 16/12/13

Návštevnosť stránky

od 17.3.2009
Počítadlo
 
   

KALENDÁR AKCIÍ

Ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2013.
V nadchádzajúcom roku 2014 Vám prajeme veľa zdravia, šťastia, spokojnosti, pracovných a osobných úspechov.

SNK IWA

 

2013

 

Bratislava

Zasadanie SNK IWA sa uskutoční dňa 28.5. 2013 o 14.30 v hoteli Saffron, Radlinského 27, Bratislava

28. máj
2013

Bratislava
STU Blok B

Konferencia VODA 2013
"Monitoring prevádzky zdravotno-vodohospodárskych systémov"

29. máj
2013
VÚVH Bratislava
2013

SEDIMENTY VODNÝCH TOKOV A NÁDRŽÍ
VII. konferencia s medzinárodnou účasťou
2013 - VUVH

2.cirkul
ár:
   prihláška:
1.cirkulár:

22. – 23. mája
2013
Bojnice

BALNEOTECHNICKÉ DNI 2013 - BOJNICE,     

13.-15. máj 2013  
IWA 2013

KALENDÁR UDALOSTÍ   IWA 2013- 2015

Kiev, Ukraine IWA 5th Eastern European Young Water Professionals Conference 26-28 June 2013 
Graz, Austria 20th European Junior Scientist Workshop on SEWER SYSTEMS AND PROCESSES: On-line Monitoring, Uncertainties in Modelling and New Pollutants 9-12 April 2013
Marbella, Spain Asset Management for Enhancing Energy Efficiency in Water and Wastewater Systems 24-26 April 2013
 

 

2012

 
Bratislava Odborný seminár   Monitoring vodovodných sietí

 foto1, foto2, foto2

7.2.2012
KOREA-Busan World Water Congress & Exhibition 16.-21.
9.2012
Bratislava

Hydrochémia 1.cirkulár

16.-17.5.
2012

Španielsko ECO STP - Eco Technologies for Waste Water Treatment 25.-27.6.
2012
Trenčín

A Q U A   2012

12.6. - 14.6.
2012
Heraklion, KRÉTA IWA Regional Conference on Wastewater Purification & Reuse 28.-30.3.
2012
Manilla IWA Water loss conference Manilla, Phillipines 26-29 February 2012 26.-29.2.
2012
Toronto, Canada International Conference on Stormwater and Urban Water Systems Modelling
22-23 February 2012,
22.-23.2.
2012
Toronto, Canada USEPA SWMM & PCSWMM Stormwater Modeling 1 Day Advanced Workshop
21 February 2012,
21.2.
2012
 


2011

 
IWA 2011

KALENDÁR UDALOSTÍ   IWA 2011

 
VÚVH Bratislava
2011
SEDIMENTY VODNÝCH TOKOV A NÁDRŽÍ
VI. konferencia s medzinárodnou účasťou

2011
SUMARIZÁCIA
Ing.Pavel Hucko
18.-19. máj
2011
Kampala, Uganda 1st East Africa YWP Conference 8.-11.12.
2011
Malaysia 2 2nd IWA Development Congress - Kuala Lumpur, Malaysia 21.-24.11.
2011
Midrand,
South Afric
a
African Water Leakage Summit 31 August &1 September 2011 31.8.-1.9.
2011
TRENČIN  konferencia AQUA 2011 - Ochrana vôd - PROGRAM  21.9.
2011
TRENČIN A Q U A 2011 20.-22.9.
2011
Poděbrady 9. bienální konference CzWA VODA 2011  - 1.cirkulár  19.-21.10.
2011
Trenčianske Teplice Pitná voda 2011 - 2.Cirkulár   PROGRAM   NÁVRATKA
aktualizované: 14.7.11  

4.až 6.10.
2011

Budapešť 11th IWA specialized conference on Design, Operation and Economics of Large Wastewater Treatment Plants 4.-8.9.
2011
Viedeň International IWA-Symposium on Anaerobic Digestion of Solid Waste and Energy Crops 28.8-1.9.
2011
Piešťany
Zasadanie SNK IWA sa uskutoční 21.6. 2011 o 15.00 v hoteli Satelit v Piešťanoch
21.6.2011
VÚVH Bratislava
SEDIMENTY VODNÝCH TOKOV A NÁDRŽÍ
VI. konferencia s medzinárodnou účasťou

pokyny   2.cirulár
SUMARIZACIA

18.-19. máj
2011

Bratislava

Dňa 22.3.2011
udelil minister ŽP, p. Jozsef Nagy, Ing. Mariánovi Martinčekovi,
členovi SNK IWA, a pracovníkovi SeVaK Žilina a.s., a Ing.Marekovi Gálikovi,PhD. z Trnavskej vodárenskej spoločnosti a.s. - kol.členovi SNK IWA, Čestné uznanie za mimoriadne výsledky a dlhoročný prínos v starostlivosti o životné prostredie

srdečne gratulujeme !

p.Marián Martinček:foto1, foto2    p.Marek Gálik

22.3.2011
 WWD
 

22.marec 2011 - Svetový deň vody -
Voda pre mestá: výzva pre mestá

 
Bratislava
termín prihlášky
26.1.2011
SEDIMENTY VODNÝCH TOKOV A NÁDRŽÍ
1.cirkulár 6.medzinárodnej konferencie
 
 

18.- 19. máj
2011

Canada Štatistické údaje prezentované na IWA World Congress in Motreal 2010,
Water Services
 
Kuala Lumpur, Malaysia 2nd IWA Development Congress will be organised in Kuala Lumpur, Malaysia, on the 21-24 November 2011 CIRKULÁR  

21.-24.11.
2011

     
 

2010

 
IWA 2010

KALENDÁR UDALOSTÍ   IWA 2010

 
  IWA WATER WIKI  - platforma spolupráce v rámci vodnej komunity 2010
  IWA World Congress v Motreali  - bol zvolený nový prezident IWA,  Dr. Glen Daigger, expert v oblasti odvádzania a čistenia OV - video: http://iwa.blip.tv/file/4162870/  
Beladice VÝROČNÉ ZASADNUTIE SNK IWA    2010                                  FOTO
1.7.2010 v Park Hoteli Tartuf - BELADICE

1.7.
2010

Beladice
II.ročník konferencie VODA2010. Téma:"Voda a zdravie, zásobovanie vodou" - program prihláška 

2.7.
2010

  XIII. ročník medzinárodnej konferencie Pitná voda

6.-7. 10.2010

Trenčín Medzinárodná výstava AQUA 2010, súťaž "Zlatá AQUA"
Sprievodná konferencia AQUA 2010 -
Téma:"Voda a zdravie, ODKANALIZOVANIE

21.-23.9.
2010

 

22.3.2010

 

Preklad článkov zo sveta  (18-12-2009)

 
Moskva

ECWATECH - 2010,    November2009- 1.cirkulár

1.-4.6.
2010

Bratislava

Hydrochémia 1.cirkulár

12-13.5.
2010

Canada IWA Water Congress in Montreal - 19.-.24.sept 2010 Montreal

19-24.9.
2010

     
 

2009

 
Mexico 1st IWA Development Congress Mexico
-
Water and sanitation services
 

15.-19.11. 2009

PROGRAM  A PRIHLÁŠKA NA KONFERENCIU AQUA
program-
, prihlaška-, prihláška-
informácie na:    ivona.skultetyova@stuba.sk

23.9.2009

SK 1.ročník vedecko-odbornej konferencie
"Voda 2009 - prevádzka verejných vodovodov a kanalizácii"
POZVANKA1, POZVANKA2 PRIHLASKA - PDF

Rajecké Teplice,
hotel Diplomat
1.7.2009,
30.6.2009
CZ 26.-28.5.2009
SK SEDIMENTY VODNÝCH TOKOV A NÁDRŽÍ 2.cirkulár V. konferencia s medzinárodnou účasťou
Bratislava
             PRIHLÁŠKA

13.-.14.5.2009

SK I. cirkulár konferencie Pitná voda, 
7.- 8.10.2009  Trenčianskych Tepliciach
7.- 8.10.2009
  INWEB - k svetovému dňo vody od Prof. Jacques Ganoulis  
N.Zealand Chemical Industries to be held in Palterston North,
New Zealand
(30 November - 2 December 2009)
30.11-2.12.09
Taiwan ASPIRE 2009
(17-20 October 2009, Taiwan, Chinese Taiwan)
http://www.aspire2009.org/
Deadline: 31 December 2008
17.-20.10.2009
Australia 7th International Conference on Water Reclamation & Reuse
21-25 September 2009, Brisbane, Australia
21.-25.9.2009
USA biofilm processes: fundamentals to applications
13-16 September 2009
Davis, USA
13.-.16.9.2009
Japan 2nd International Conference on Rainwater Harvesting and Management
7
-11 September 2009, Tokyo, Japan

www.rhwm2009.org
7.-11.9.2009
Poland 2nd IWA Specialized Conference on Nutrient Management in Wastewater Treatment Processes
Poland (6-9 September 2009)
6.-.9.9.2009
Singapore Singapore International Water Week Convention,
22-26 June 2009, Singapore

http://www.siww.com.sg/waterconvention.ph
p

Deadline: 30 November 2008
22.-26.6.2009
Australia 10th IWA Conference on Instrumentation, Control and Automation
Cairns
, Australia, 14-17 June 2009
14.-17.6.2009
CZ 13. mezinárodní konferenci Životní prostředí a úpravnictví
13th International Conference Environment and Mineral
Processing & Exhibition
PDF

VŠB-TU Ostrava
4.- 6. 6. 2009
USA Nanoparticle and particle separation 2009,
Durham, USA
Submission of abstracts: 15 January 2009

www.ceint.duke.edu/nps09/
 
Nemecko YWP Workshop at Wasser Berlin 2009 - Berlin, Germany
29-Mar-09
29.3.2009
 

2008

 
China the 5th IWA Specialised Membrane Technology Conference for Water & Wastewater Treatment
(1-3 September 2009, Beijing, China)
iwamtc2009@mail.tsinghua.edu.cn
1.-3.9.2009
China the Sustainable Management of Water & Wastewater Sludges
(8-11 August 2009, Harbin, China)
iwasludge2009@yahoo.cn
8.-11.8.2008
IT The 2nd International Symposium on Water and Wastewater Technologies in Ancient Civilisations
(28 -29 May 2009, Bari, Italy)

Deadline: 30 November 2008
28.-29.5.2009
IT 20th ANNIVERSARY
INTERNATIONAL SPECIALIZED COURSE-
OPERATION AND CONTROL OF ACTIVATED SLUDGE PROCESSES USING MICROSCOPIC ANALYSIS

Perugia Italy, 18-22 May 2009
18.-22.5.09
 
NL Benchmarking Water Services: The Way Forward
12-13 March 2009, Amsterdam, Netherlands

www.moorga.com
12.-13.3.2009
SR Konferencia MODERNIZÁCIA A OPTIMALIZÁCIA ÚPRAVNÍ VôD V SR, 25.– 26. február 2009 Kongresové centrum SAV ACADEMIA, Stará Lesná ,
HYDROTECHNOLÓGIA BRATISLAVA
25.-26.2.2009
  rok 2008  
  Zasadanie predsedníctva SNK IWA sa bude konať 9.12.2008 v Bratislave 9.12.2008
  SEDIMENTY VODNÝCH TOKOV A NÁDRŽÍ
13.-14.5.2009 Bratislava - 1.cirkulár
 - (5-11-2008)
13.-14.5.2009
  XI. konferencia s medzinárodnou účasťou
P I T N Á  V O D A - Trenč
ianske Teplice

informacie na www.hydrotechnologia.sk
7.-8.10.2008
  SLOVENSKÝ KOMENTÁR
http://www.iwa2008vienna.org/i8/
FOTO Z OPEN CEREMONY
FOTO!!!!

7-12 Sept 2008

  KONFERENCIA - ZNEĆISTENÉ ÚZEMIA 2.CIRKULÁR 16.-18.6.2008
  ZASADANIE SNK IWA sa bude konať 15.-16.mája 2008 v Bratislave, v malej zasadačke VÚVH nábr. arm. gen.L.Svobody 5, BA - pridané 7.4.08 15.-16.5.2008
  Študijno odborná cesta AZIA 2008
PDF1
, PDF2
21.6-2.7.2008
  HYDROCHÉMIA 2008 - 2.cirkulár, prihláška 14.-15.5.2008
  HYDROCHÉMIA 2008 - 1.cirkulár   (18-1-08)  

 

International Conference on Performance Assessment of Urban Infrastructure Services
12th-14th March - Valencia, Spain

http://www.pi08.com/

12-14 Marec 2008
     
     

 

 

AKCIE


Študijná cesta Belgicko
3.-7.10.2012

Správa z cesty


AQUA 2012


I.Mahríková, Hong-Kong, správa


Zasadanie IWA
Viedeň 2011

 


Cena  IWA  prof.Wannerovi - 19.10.2010


 

OCENENIA AQUA 2010


AQUA 2010
správa


VýročnéZasadnutieSNK IWA - 1.7.2010

Zápisnica

FOTO


IWA2011-events


IWA2010-events


jún 2009
zasadanie SNK IWA


Hydrochemia 1.cirkulár


IWA2009-events30.6.2009
zasadanie SNK IWA

pozvánka-návratkaSEDIMENTY VODNÝCH TOKOV a NÁDRŽÍ  2.cirkulár


Zápisnica 03/09


DĚŇ VODY
22.3.2009

(19.3.09 - Čunovo, BA)


Zhodnotenie činnnosti za 2008


EWA Newsletter
No.4


Zápisnica 12/08


AQUA08

23.-25.9.TRENČÍN


23.6.2008
Exkurzia ÚČOV BA
pre deti ZŠ


15.5.2008
Zasadanie SNK IWA
VUVH BA


21.4.2008
2.zasadanie predsedníctva
SNK IWA
BA


24.1.2008
1.zasadanie predsedníctva
SNK IWA 2008
14:00,
BA


PLÁN PRÁCE 2008 (návrh) - pdf
23-1-08


HYDROCHÉMIA 2008 - 1.cirkulár
18-1-08


Zápisnica 12/07


Drop of water
Drop of water
Drop of water
Drop of water
Drop of water
    -      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.webcounterstats.com/details.php?page=37922

DEADLINE!