VITAJTE NA STRÁNKE /
WELCOME ON WEBSITE /
WILLKOMMEN IN WEBSITE /
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА САЙТ /
SNK IWA
SLOVAK NATIONAL COMMITTEE
"WATER & JOB"
22. marec Svetový deň vody 
    VODA A ZAMESTNANOST
motto 2016:
Viac info
(od 9.10.2015)

Prezident IWA
Diane D'Arras
Senior Vice President Europe Suez Environment
ZASADNUTIE PREDSEDNíCTVA
A REVÍZNEJ KOMISIE
Bratislava

28. november 2016
#01A9DA
SLOVENSKÝ NÁRODNÝ KOMITÉT IWA
INTERNATIONAL WATER ASSOCIATION
INTERNATIONAL IWA
SNK
© 2014-16 SNK IWA
WWW.IWA.SK
#F0F0F0
BANKOVÉ SPOJENIE
Číslo účtu   11495184 / 0900    Slovenská sporiteľňa, a.s.
Swift kod  GIBASKBX
IBAN:        SK 4309000000000011495184
IČO            31745415
DIČ            2020856277
K O N T A K T :
SLOVENSKÝ NÁRODNÝ KOMITÉT IWA
Radlinského 11
81107 Bratislava
TeL:
 
Fax.:
Kontakt: ivona.skultetyova@stuba.sk
Tel: +421 2 59 274 600, +421 911 116020
Vyhľadávanie:
+421 2 59 274 280
 
+421 2 59 274 602
snk.iwa@gmail.com
+421 2 59274 280