SLOVENSKÝ NÁRODNÝ KOMITÉT IWA

K O N T A K T Y :

EMAIL:   stefan.stanko@stuba.sk - predseda  
+421 2 59 274 280
ivona.skultetyova@stuba.sk - hospodár  
+421 2 59 274 600  
mikita@geotestba.sk - podpredseda
             kristina.galbova@stuba.sk - sekretár  421 2 59274 568


POŠTOVÁ ADRESA:Radlinského 11, 811 07 Bratislava
TEL: +421 2 59274 702, 600, 280
   
BANKOVÉ SPOJENIE

Číslo účtu          11495184 / 0900    Slovenská sporiteľňa, a.s.
Swift kod GIBASKBX
IBAN:   SK 4309000000000011495184
IČO   31745415
DIČ   2020856277
#01A9DA
SLOVENSKÝ NÁRODNÝ KOMITÉT IWA
INTERNATIONAL WATER ASSOCIATION
INTERNATIONAL IWA
SNK
WWW.IWA.SK
© 2014 SNK IWA
#F0F0F0
BANKOVÉ SPOJENIE
Číslo účtu   11495184 / 0900    Slovenská sporiteľňa, a.s.
Swift kod  GIBASKBX
IBAN:        SK 4309000000000011495184
IČO            31745415
DIČ            2020856277
K O N T A K T :
SLOVENSKÝ NÁRODNÝ KOMITÉT IWA
Radlinského 11
81107 Bratislava
TeL:
 
Fax.:
Kontakt: ivona.skultetyova@stuba.sk
Tel: +421 2 59 274 600, +421 911 116020
Vyhľadávanie:
+421 2 59 274 280
 
+421 2 59 274 602
snk.iwa@gmail.com
+421 2 59274 280