Novoročné myšlienky prezidenta IWA

Pri pohľade do budúcnosti do roku 2014 a ďalej, v odvetviach vodného hospodárstva

IWA bude naďalej v roku 2014
pokračovať v posilnení motta na inšpiráciu zmeny. V tomto príspevku skúsim preskúmať zmeny, ktoré sa predpokladajú pre odvetvie vodného hospodárstva a naše  odpovede na túto tému. Plánovanie na zmenu môže prísť rôznymi spôsobmi. Postupná zmena  zahŕňajúca všetky existujúce úspechy a pokračujúcca v budovaní a ich zlepšenia. Revolučná zmena, ktorá prichádza z novými nápadmi a realizácia jej potenciálu. Ako prostredník zmeny v profesii "vody, IWA podporuje oba spôsoby.

Moje presvedčenie je, že sme uprostred jedného z najvýznamnejších prechodov v histórii profesie vody. IWA bude aj naďalej poskytovať vedenie v tomto prechode. Urbanizované vodné hospodárstvo je čoraz viac integrované do miestnych komunít, a táto transformácia bude pokračovať. Integrácia sa zameriava na optimalizáciu spotreby vody, efektívne využívanie ľudských zdrojov, a ich obnovu . To si vyžaduje významné zmeny v tom, ako sú organizované verejné služby, financovanie a funkcie. To ukazuje, že budúce prístupy budú kontrastovať s historickými prístupy, ktoré sú
dnes  stále veľmi prevládajúce. Tab.1.

Table 1.  Comparison of Future with Historic Approaches in Urban Water Management.


We have revised and focused our IWA programmes to accelerate adaptation to the future outlined above.  Our four clusters - the Biocluster, Alternative Water Resources, Resource Recovery, and Smart Networks -function well and engage actively with the relevant Specialist Groups.  Our Programmes and Clusters provide increasing opportunities for member engagement in IWA, supplementing the excellent opportunities already provided by our Specialist Groups.
IWA already has a widely recognized record of accomplishment bringing people and ideas together during our worldwide events. Enabling people to meet in the flesh is quintessential to the IWA.  Events are crucial to the lifeblood of IWA as they provide opportunities to meet, interact, learn, and renew.  In that perspective, 2014 promises to be an outstanding year, offering a mix of both longstanding events and new event initiatives.

The challenges facing the water sector are the result of many factors, with population increases, economic growth, and climate change being some of the principal ones.  Fortunately, the IWA is now better prepared and positioned to provide leadership in response to the needed transformations.  Given what we as water professionals face, I see three major imperatives. Table 2, below, illustrates what they are and how IWA’s Programmes and Clusters are addressing them.

Table 2.  Relationship Between Water Profession imperatives and IWA Programmes and Clusters.

IWA is better connected with policymakers than ever before, informing them on key water decisions and how to pavethe way to new policy approaches.  The request for the IWA to lead the Science and Technology Commission at the 2015 World Water Forum is a visible example of how we are being recognised in this role.

Transforming the water profession to continue to meet our commitment to provide water service to people while protecting the environment - serving people and planet -  is our imperative.  The IWA continues on this path, led by our members and together with our partners, to do so.  Now you see why, despite the challenges we face, I am so excited and optimistic about 2014 and the future beyond!

Best of the New Year
Glen T. Daigger, Ph.D., P.E., BCEE, NAE
President, International Water Association
kopia z originálu...
Glen T. Daigger, Ph.D., P.E., BCEE, NAE
President,
International Water Association
#01A9DA
SLOVENSKÝ NÁRODNÝ KOMITÉT IWA
INTERNATIONAL WATER ASSOCIATION
INTERNATIONAL IWA
SNK
WWW.IWA.SK
© 2014 SNK IWA
#F0F0F0
BANKOVÉ SPOJENIE
Číslo účtu   11495184 / 0900    Slovenská sporiteľňa, a.s.
Swift kod  GIBASKBX
IBAN:        SK 4309000000000011495184
IČO            31745415
DIČ            2020856277
K O N T A K T :
SLOVENSKÝ NÁRODNÝ KOMITÉT IWA
Radlinského 11
81107 Bratislava
TeL:
 
Fax.:
Kontakt: ivona.skultetyova@stuba.sk
Tel: +421 2 59 274 600, +421 911 116020
Vyhľadávanie:
+421 2 59 274 280
 
+421 2 59 274 602
snk.iwa@gmail.com
+421 2 59274 280