Otočenie sa za  r.2013,

príhovor výkonného riaditeľa IWA  - Dr Ger Bergkamp

2013 - Rastúca rozmanitosť a inšpirujúce zmeny

Vážení členovia a partneri IWA. Minulý mesiac som navštívil ostrov Gore na pobreží mesta Dakare (Senegal). Ostrov hostí historické miesto, kde africkí otroci, kde sa zišli pred tým, než prešiel "k dverám, odkiaľ niet návratu", a dodané k neznámemu cieľu. Návšteva "House of Slaves" mi pripomenulo hanbu samotného otroctva v praxi a neľudské a desivé hygienické podmienky, v ktorých sa títo ľudia zdržiavali. Podobne aj dnes , na konci roka 2013, je hanebné, že stále máme miliardy ľudí po celom svete, bez zdroja bezpečnej vody a kanalizácie.

Pre riešenie tohto problému, chce IWA naďalej podporovať vykonávať právo človeka na vodu a kanalizáciu a dosiahnuť plný prístupu k vode a hygienickým zariadeniam v priebehu roka 2013. Prostredníctvom IWA sme začali  prípravu IWA príručky o práve na vodu a kanalizáciu pre operátorov, poskytuje praktický návod, ako implementovať "postupnú realizáciu" tohto procesu. Sme tiež za vstup do rozvoja globálneho "trvalo udržateľného rozvoja" s cieľom zabezpečenia vody a čistenie odpadových vôd.

To je len jeden z príkladov mnohých iniciatív, ktoré IWA začala v roku 2013. Ohliadnutie za 2013, naša asociácia bola svedkom veľmi úspešného a rušného roku - usporiadali sme viac ako 50 akcií po celom svete spájajúce viac ako 13.000 členov a profesionálov vo vodnom hospodárstve z viac než 90 krajín.

Hlavným vrcholom bol tretí kongres a výstava (Nairobi, Keňa). - IWA.  Viac ako 1000 účastníkov a rozsiahly program prispel k jej úspechu. V úzkej spolupráci s našimi kenských kolegami sme preukázali, že IWA naozaj je združením svojich členov. Podpora strategických partnerov a zapojenie kľúčových aktérov z oblasti rozvoja, ukázal rastúci záujem o prístup, ktorý IWA vznáša - združujúca praxe, vedy a techniky komunity okolo rozvoja vodných zdrojov.

V priebehu roka sme rozšírili IWA tematické programy a IWA klastre. V súčasnej dobe máme šesť programov pevne na mieste, zamerané na: Vodovody - služba, voda, energia a klíma, povodia budúcnosti, mesta budúcnosti, mestská kanalizácia a kapacity pre hodnotenie a rozvoj. Existujúce tri IWA Klastre vyvíjali činnosť ďalej. Vytvorili sme aj štvrtý IWA klaster na obnovu zdrojov so zameraním na získanie vody z odpadových vôd. Všetky programy a klastre majú väčší počet činností, ktoré sa vykonávajú po celom svete a na celom svete, podporované našimi členmi, partnermi, sponzormi a darcami.

V priebehu roku 2013 sme rozvinuli zapojenie IWA na regionálnej úrovni. Napríklad, naši kórejskí kolegovia usporiadali veľmi úspešnú ASPIRE konferenciu za účasti viac ako 600 ľudí, z ázijsko-pacifickej oblasti spoločne. V Číne, sme usporiadali a podporili 15 konferencií a seminárov. Záujem čínskych odborníkov, aby sa zapojili do IWA sa stal viditeľný cez zvýšenie individuálneho členstva s viac než 30% na viac ako 400 členov. V Afrike, sme vytvorili veľa príležitostí školenia, vyvinuli program vodohospodárskych služieb a organizovali úspešnú IWA Water Re-use konferenciu vedenú podľa IWA  Specialist Group a našich členov z Namíbie. Pre južnú a juhovýchodnej Áziu a Tichomorie a regiónu Dunaj-východná Európa sme úspešne prijali dvoch regionálnych riaditeľov,  Ganesh Pangar a Florin Illiescu. V priebehu roku 2014 budeme naďalej posilňovať podporu IWA v rámci regionálnych iniciatív a aktivít.

To bude tvoriť dôležitý rozmer IWA   rokoch 2014 - 2018. Počas IWA administratívneho zhromaždenia,  na IWA guvernérov členských zástupcovia mali prvú príležitosť spolu s členmi strategickej rady poskytovať vstup k rozvoju stratégie. Konzultácia bude rozšírená o zapojenie všetkých členov a partnerov IWA začiatkom roku 2014. Na riadiacom výbore členovia zvolili nového IWA prezidenta, Helmuta Kroissa, ktorý bude do svojej funkcie uvedený po IWA World Water Congress & Exhibition v Lisabone (september 2014).

S príchodom nášho nového riaditeľa pre komunikáciu a angažovanosť, Inge Wallagea, sme sa pustili na ambiciózny plán na rozvoj komunikácie a angažovanosti  IWA. To je, aby sme zabezpečili poskytovanie lepších služieb pre našich členov, účastníkov a partnerov a inšpirovali zmeny. Nový on-line IWA Brand Toolkit je prvým krokom k pomoci členom a partnerom IWA sa lepšie zladiť s celkovým vzhľadom a dojmom z IWA so zameraním na Connecting People, inovácie technológie, priekopníkov vedy a leadrov.

Pri pohšade na veľmi úspešný rok Vám chcem poďakovať za aktivitu jednotlivých členov, účastníkov a partnerov. Vďaka vašej účasti, vedenie prostredníctvom Glen Daiggera - IWA prezidenta -, a predstavenstva, podpory zo strany našich partnerov a skvelého tímu IWA, sme urobili významné kroky smerom k IWA, ktorá sa inovuje, inšpiruje a slúži vodnému hospodárstvu vo veľkom.

Teraz, refelektujúc tohtoročné úspechy, mi je jasné, že viac ako inokedy, my ako profesionáli vody, musíme byť hnacou silou zmien. Či už sa jedná o prístup k vode a hygienickým zariadeniam, zvyšovania bezpečnosti vody, dlhujeme to na počesť našej profesie na koniec hanebnej situácie po celom svete. Prestaňme sa hýbať po malých krokoch a vydajme sa na veľké kroky k vytvoreniu lepšej budúcnosti vody.

Prajem vám všetko najlepšie počas sviatkov a úspešné zahájenie roku 2014, ktorý dúfam, že bude úspešný pre vás osobne aj profesionálne.

Dr Ger Bergkamp
IWA Výkonný riaditeľ
preklad
Dr Ger Bergkamp
executive director IWA
#01A9DA
SLOVENSKÝ NÁRODNÝ KOMITÉT IWA
INTERNATIONAL WATER ASSOCIATION
INTERNATIONAL IWA
SNK
WWW.IWA.SK
© 2014 SNK IWA
#F0F0F0
BANKOVÉ SPOJENIE
Číslo účtu   11495184 / 0900    Slovenská sporiteľňa, a.s.
Swift kod  GIBASKBX
IBAN:        SK 4309000000000011495184
IČO            31745415
DIČ            2020856277
K O N T A K T :
SLOVENSKÝ NÁRODNÝ KOMITÉT IWA
Radlinského 11
81107 Bratislava
TeL:
 
Fax.:
Kontakt: ivona.skultetyova@stuba.sk
Tel: +421 2 59 274 600, +421 911 116020
Vyhľadávanie:
+421 2 59 274 280
 
+421 2 59 274 602
snk.iwa@gmail.com
+421 2 59274 280