pridané 13.1.2014
Svetový deň vody 2014 - motto "Voda a energia"
Nedávne rokovania reprezentantov OSN, ktorí koordinujú záležitosti súvisiace s problematikou vody (UN-Water), sa konalo pri príležitosti "World Water Week" v Štokholme. Zaoberalo sa aj prípravou Svetového dňa vody 2014 (SDV 2014).
Táto medzinárodná akcia sa koná každoročne 22. marca a jej cieľom je zvýraznenie významu vody pre ľudstvo, upozornenie na udržateľné riadenie zdrojov sladkej vody.
Na rokovaní bolo potvrdené, že hlavnou témou v roku 2014 bude problematika spotreby vody a energie.
Odsúhlasené bolo motto "Water and Energy". Súčasne bolo predstavené dočasnej logo, ktoré bude rozpracované do obvyklej sady lôg a bannerov, ktoré sú voľne využiteľné k propagačným účelom súvisiacich so SDV 2014.
Cieľom Svetového dňa vody je pripomínať si dôležitosť a význam vody, upozorňovať na stav vôd a viesť ľudí k ich ochrane.

Prvý Svetový deň vody vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN na 22. marec 1993 a odvtedy sa Svetový deň vody koná každoročne.
Pri používaní vody sa zväčša nezamýšľame nad tým odkiaľ voda pochádza a ako dlho jej zásoby vydržia.

Voda je skrytá v akomkoľvek potravinovom ako aj úžitkovom výrobku, ktorý používame "vodná stopa".

Spotreba vody každý rok stúpa. Postupne sa tak zvyšuje jej nedostatok, čo súvisí aj so zmenou klimatických pomerov na Zemi. Vo vyspelom svete človek denne spotrebuje okolo 160 a viac litrov vody na konzumáciu a hygienu. Vysoká spotreba vody súvisí aj s jej priemyselným a energetickým využitím nielen v priemysle ale aj v bežných domácnostiach - používaníe klimatizácie, spŕch, práčok a umývačiek riadu.
Voda je najbežnejšia kvapalina, nevyhnutná pre život ľudí, zvierat a rastlín. Túto čistú, bezfarebnú kvapalinu pozná dôverne každý z nás. Zatiaľ ešte stále považujeme vodu za samozrejmosť a jej dôležitosť vieme oceniť len málokedy. Až 97,4 % svetovej vody predstavuje slaná voda oceánov a morí a iba zvyšných 2,6 % predstavuje pitnú vodu, ktorá musí postačovať pre 7 miliárd ľudí na Zemi.
Čo je
svetový deň vody?
WWD resp. SDV na UN WATER
Oficiálne stránky svetového dňa vody 2014
#01A9DA
SLOVENSKÝ NÁRODNÝ KOMITÉT IWA
INTERNATIONAL WATER ASSOCIATION
INTERNATIONAL IWA
SNK
WWW.IWA.SK
© 2014 SNK IWA
#F0F0F0
BANKOVÉ SPOJENIE
Číslo účtu   11495184 / 0900    Slovenská sporiteľňa, a.s.
Swift kod  GIBASKBX
IBAN:        SK 4309000000000011495184
IČO            31745415
DIČ            2020856277
K O N T A K T :
SLOVENSKÝ NÁRODNÝ KOMITÉT IWA
Radlinského 11
81107 Bratislava
TeL:
 
Fax.:
Kontakt: ivona.skultetyova@stuba.sk
Tel: +421 2 59 274 600, +421 911 116020
Vyhľadávanie:
+421 2 59 274 280
 
+421 2 59 274 602
snk.iwa@gmail.com
+421 2 59274 280