pridané 23.2.2016
Cieľom Svetového dňa vody je pripomínať si dôležitosť a význam vody, upozorňovať na stav vôd a viesť ľudí k ich ochrane.

Prvý Svetový deň vody vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN na 22. marec 1993 a odvtedy sa Svetový deň vody koná každoročne.
Voda je najbežnejšia kvapalina, nevyhnutná pre život ľudí, zvierat a rastlín. Túto čistú, bezfarebnú kvapalinu pozná dôverne každý z nás. Zatiaľ ešte stále považujeme vodu za samozrejmosť a jej dôležitosť vieme oceniť len málokedy. Až 97,4 % svetovej vody predstavuje slaná voda oceánov a morí a iba zvyšných 2,6 % predstavuje pitnú vodu, ktorá musí postačovať pre 7 miliárd ľudí na Zemi.
Čo je
svetový deň vody?
WWD resp. SDV na UN WATER
22. marec Svetový deň vody  VODA A ZAMESTNANOSŤ
motto 2016:
"WATER & JOB"
Oficiálne stránky svetového dňa vody 2016
Deň na oslavu, deň na zmenu, deň na prípravu.

Svetový deň vody oslavujeme každý rok 22. marca. Je to deň na oslavu vody. Je to deň, kedy môžeme ukázať na rozdiel v prístupe k vode pre celosvetovúpopuláciu. Je to deň, keď si väčšina sveta uvedomí vážnosť vody a skúsi sa pripraviť na to, ako sa nám podarí zavhrániť vodu v budúcnosti..
Better water, better jobs
Sila vody a zamestnanosť

Pri príležitosti Svetového dňa vody, ľudia po celom svete ukazujú, že im na vode záleží a že majú silu robiť veci lepšie.  Sú inšpirovaní informáciami a využívajú ich, aby prijali opatrenia a zmenili veci. Tento rok sa mnohí zameriavajú na silu, že voda a pracovné miesta zmenia životy ľudí. Takmer všetky úlohy sú spojené s vodou a tých, ktoré ľudia zabezpečujú sú spojené s jej  bezpečnou dodávkou. Ale dnes, milióny ľudí, ktorí pracujú vo vodnom hospodárstve často nie sú uznávaní alebo dokonca nie sú chránené ani ich základné pracovné práva. To sa musí zmeniť!

#01A9DA
SLOVENSKÝ NÁRODNÝ KOMITÉT IWA
INTERNATIONAL WATER ASSOCIATION
INTERNATIONAL IWA
SNK
WWW.IWA.SK
© 2014 SNK IWA
#F0F0F0
BANKOVÉ SPOJENIE
Číslo účtu   11495184 / 0900    Slovenská sporiteľňa, a.s.
Swift kod  GIBASKBX
IBAN:        SK 4309000000000011495184
IČO            31745415
DIČ            2020856277
K O N T A K T :
SLOVENSKÝ NÁRODNÝ KOMITÉT IWA
Radlinského 11
81107 Bratislava
TeL:
 
Fax.:
Kontakt: ivona.skultetyova@stuba.sk
Tel: +421 2 59 274 600, +421 911 116020
Vyhľadávanie:
+421 2 59 274 280
 
+421 2 59 274 602
snk.iwa@gmail.com
+421 2 59274 280