pridané 23.2.2015
Cieľom Svetového dňa vody je pripomínať si dôležitosť a význam vody, upozorňovať na stav vôd a viesť ľudí k ich ochrane.

Prvý Svetový deň vody vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN na 22. marec 1993 a odvtedy sa Svetový deň vody koná každoročne.
Pri používaní vody sa zväčša nezamýšľame nad tým odkiaľ voda pochádza a ako dlho jej zásoby vydržia.

Voda je skrytá v akomkoľvek potravinovom ako aj úžitkovom výrobku, ktorý používame ako "vodná stopa".

Spotreba vody každý rok stúpa. Postupne sa tak zvyšuje jej nedostatok, čo súvisí aj so zmenou klimatických pomerov na Zemi. Vo vyspelom svete človek denne spotrebuje okolo 160 a viac litrov vody na konzumáciu a hygienu. Vysoká spotreba vody súvisí aj s jej priemyselným a energetickým využitím nielen v priemysle ale aj v bežných domácnostiach - používaníe klimatizácie, spŕch, práčok a umývačiek riadu.
Voda je najbežnejšia kvapalina, nevyhnutná pre život ľudí, zvierat a rastlín. Túto čistú, bezfarebnú kvapalinu pozná dôverne každý z nás. Zatiaľ ešte stále považujeme vodu za samozrejmosť a jej dôležitosť vieme oceniť len málokedy. Až 97,4 % svetovej vody predstavuje slaná voda oceánov a morí a iba zvyšných 2,6 % predstavuje pitnú vodu, ktorá musí postačovať pre 7 miliárd ľudí na Zemi.
Čo je
svetový deň vody?
WWD resp. SDV na UN WATER
22. marec Svetový deň vody  VODA A UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ
motto 2015:
"VODA A UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ"
Oficiálne stránky svetového dňa vody 2015
Deň na oslavu, deň na zmenu, deň na prípravu.

Svetový deň vody oslavujeme každý rok 22. marca. Je to deň na oslavu vody. Je to deň, kedy môžeme ukázať na rozdiel v prístupe k vode pre celosvetovúpopuláciu. Je to deň, keď si väčšina sveta uvedomí vážnosť vody a skúsi sa pripraviť na to, ako sa nám podarí zavhrániť vodu v budúcnosti..
V roku 2015 je témou Svetového dňa vody  "Voda a udržateľný rozvoj ". Je to o tom, aké je dôležité prepojenie sveta prostredníctvom vody do všetkých oblastí, pročom  musíme vziať do úvahy, akú budúcnosť vytvoriť chceme..

Každý rok, UN-Water poskytuje prostriedky inšpirovať osláv Svetového dňa vody.
#01A9DA
SLOVENSKÝ NÁRODNÝ KOMITÉT IWA
INTERNATIONAL WATER ASSOCIATION
INTERNATIONAL IWA
SNK
WWW.IWA.SK
© 2014 SNK IWA
#F0F0F0
BANKOVÉ SPOJENIE
Číslo účtu   11495184 / 0900    Slovenská sporiteľňa, a.s.
Swift kod  GIBASKBX
IBAN:        SK 4309000000000011495184
IČO            31745415
DIČ            2020856277
K O N T A K T :
SLOVENSKÝ NÁRODNÝ KOMITÉT IWA
Radlinského 11
81107 Bratislava
TeL:
 
Fax.:
Kontakt: ivona.skultetyova@stuba.sk
Tel: +421 2 59 274 600, +421 911 116020
Vyhľadávanie:
+421 2 59 274 280
 
+421 2 59 274 602
snk.iwa@gmail.com
+421 2 59274 280