1. Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
2. Enviroline, s.r.o. Košice
3. HYDROCOOP spol. s.r.o.
4. KomVak, a.s.
5. Ministerstvo životného prostredia
6. Národná vrtná spoločnosť, s.r.o., Horný dvor 27, 900 27
7. Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
8. Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s.
9. Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
10. Prominent, s.r.o.
11. PURECO, s.r.o.
12. REGOTRANS - RITTMEYER, spol.  s.r.o.
13. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
14. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s
15. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s
16. SVP OZ Povodie Bodrogu a Hornádu
17. Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,  a.s.
18. Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.
19. Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
20. Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
21. Vodohospodárske stavby, a.s.
22. Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
23. Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Závod Bardejov
24. Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Závod Prešov
25. Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Závod Svidník
26. Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Závod Vranov n/T.
27. Západoslovenská  vodárenská spoločnosť, a.s.
28. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Závod Topolčany
Bratislava
Košice
Bratislava
Komárno
Bratislava
Bernolákovo
DolnýKubín
Poprad
Považská Bystrica
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Žilina
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Košice
Trenčín
Piešťany
Martin
Ružomberok
Bratislava
Košice
Košice
Košice
Košice
Košice
Nitra
Topoľčany
#01A9DA
SLOVENSKÝ NÁRODNÝ KOMITÉT IWA
INTERNATIONAL WATER ASSOCIATION
INTERNATIONAL IWA
SNK
WWW.IWA.SK
© 2014 SNK IWA
#F0F0F0
BANKOVÉ SPOJENIE
Číslo účtu   11495184 / 0900    Slovenská sporiteľňa, a.s.
Swift kod  GIBASKBX
IBAN:        SK 4309000000000011495184
IČO            31745415
DIČ            2020856277
K O N T A K T :
SLOVENSKÝ NÁRODNÝ KOMITÉT IWA
Radlinského 11
81107 Bratislava
TeL:
 
Fax.:
Kontakt: ivona.skultetyova@stuba.sk
Tel: +421 2 59 274 600, +421 911 116020
Vyhľadávanie:
+421 2 59 274 280
 
+421 2 59 274 602
snk.iwa@gmail.com
+421 2 59274 280