20. ročník medzinárodnej výstavy vodného hospodárstva, hydroenergetiky a ochrany životného prostredia, komunálnej techniky a rozvoja miest a obcí
10. - 12.jún 2014
dovoľte, aby sme Vás pozvali k účasti na 20. ročníku medzinárodnej výstavy vodného hospodárstva, hydroenergetiky, ochrany životného prostredia, komunálnej techniky a rozvoja miest a obcí A Q U A, ktorá sa bude konať na výstavisku EXPO CENTER a.s. v Trenčíne.
Výstava AQUA sa koná pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR.

Sprievodný program sa pripravuje v spolupráci s:

Asociáciou vodárenských spoločností,
Trenčianskou vodohospodárskou spoločnosťou, a.s.,
Slovenským národným komitétom IWA,
Asociáciou čistiarenských expertov,
Združením miest a obcí Slovenska,
Asociáciou pre vodu ČR - CzWA,
Slovenskou komorou stavebných inžinierov,
Katedrou zdravotného a environmentálneho inžinierstva SF STU v Bratislave
Oddelením environmentálneho inžinierstva ÚChEI FCHPT STU Bratislava.
V rámci výstavy bude uskutočnená súťaž "ZLATÁ AQUA" o najlepší výrobok a najlepšiu technológiu v oblasti vodného hospodárstva

Bude udelená "
Cena Milana Topoliho", prestížna cena za celoživotný prínos vo vodnom hospodárstva
#01A9DA
SLOVENSKÝ NÁRODNÝ KOMITÉT IWA
INTERNATIONAL WATER ASSOCIATION
INTERNATIONAL IWA
SNK
WWW.IWA.SK
© 2014 SNK IWA
#F0F0F0
BANKOVÉ SPOJENIE
Číslo účtu   11495184 / 0900    Slovenská sporiteľňa, a.s.
Swift kod  GIBASKBX
IBAN:        SK 4309000000000011495184
IČO            31745415
DIČ            2020856277
K O N T A K T :
SLOVENSKÝ NÁRODNÝ KOMITÉT IWA
Radlinského 11
81107 Bratislava
TeL:
 
Fax.:
Kontakt: ivona.skultetyova@stuba.sk
Tel: +421 2 59 274 600, +421 911 116020
Vyhľadávanie:
+421 2 59 274 280
 
+421 2 59 274 602
snk.iwa@gmail.com
+421 2 59274 280