20. ročník medzinárodnej výstavy vodného hospodárstva, hydroenergetiky a ochrany životného prostredia, komunálnej techniky a rozvoja miest a obcí
10. - 12.jún 2014

"
Cena Milana Topoliho"
prestížna cena za celoživotný prínos vo vodnom hospodárstve
SNK IWA už tradične udeľuje Cenu Milana Topoliho, zakladateľa výstavy AQUA, za celoživotný prínos vo vodnom hospodárstve. Ide o prestížnu cenu, ktorá bola v roku 2012 udelená Ing.Jánovi Tutkovi, ktorý svoj život zasvetil získavaniu, úprave  vody, jej odvádzaniu a čisteniu na pozíciách vodárni a kanalizácií v Košiciach.

V predchádzajúcich rokoch bola táto cena udelená:
Ing. Ján Kardoš
Ing. Dušan Palko
Ing. Dušan Ďurčanský
Prof. Ing. Jozef Martoň, CSc.
Dpt. Viliam Šimko
Prof. Ing. Jozef Kriš, PhD.
Ing. Štefan Repa
Ing. Ján Tutko
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Cena Milana Topoliho bude aj tento rok udelená na otvorení výstavy AQUA 2014
dňa 10.júna 2014
#01A9DA
SLOVENSKÝ NÁRODNÝ KOMITÉT IWA
INTERNATIONAL WATER ASSOCIATION
INTERNATIONAL IWA
SNK
WWW.IWA.SK
© 2014 SNK IWA
#F0F0F0
BANKOVÉ SPOJENIE
Číslo účtu   11495184 / 0900    Slovenská sporiteľňa, a.s.
Swift kod  GIBASKBX
IBAN:        SK 4309000000000011495184
IČO            31745415
DIČ            2020856277
K O N T A K T :
SLOVENSKÝ NÁRODNÝ KOMITÉT IWA
Radlinského 11
81107 Bratislava
TeL:
 
Fax.:
Kontakt: ivona.skultetyova@stuba.sk
Tel: +421 2 59 274 600, +421 911 116020
Vyhľadávanie:
+421 2 59 274 280
 
+421 2 59 274 602
snk.iwa@gmail.com
+421 2 59274 280