Ing. Ján Kardoš
2005
Ing. Dušan Palko
2006
Ing. Dušan Ďurčanský
2007
prof.Ing.Jozef Martoň, CSc.
2008
Dpt. Viliam Šimko
2009
prof.Ing.Jozef Kriš, PhD
2010
Ing. Štefan Repa
2011
Ing. Ján Tutko
2012

Cena Milana Topoliho
prestížna cena za celoživotný prínos vo vodnom hospodárstve
Cena je udeľovaná od roku 2005.

Ing. Milan Topoli výrazne prispel k rozvoju vodného hospodárstva na  Slovensku, zvlášť ako poslanec NR, kedy sa ako jeden z mála zaslúžil o rozvoj vodného hospodárstva o legislatívne zmeny, ktoré boli vo vodnom hospodárstve SR nevyhnutné.
Bol spoluzakladateľom SNK IWA a vodohospodásrkej výstavy AQUA.

Ing. Ján Kardoš
Ing. Dušan Palko
Ing. Dušan Ďurčanský
Prof. Ing. Jozef Martoň, CSc.
Dpt. Viliam Šimko
Prof. Ing. Jozef Kriš, PhD.
Ing. Štefan Repa
Ing. Ján Tutko
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Súčasní držitelia ceny Milana Topoliho:
Ing. Milan Topoli
Ing. Ján Kardoš
2005
#01A9DA
SLOVENSKÝ NÁRODNÝ KOMITÉT IWA
INTERNATIONAL WATER ASSOCIATION
INTERNATIONAL IWA
SNK
WWW.IWA.SK
© 2014 SNK IWA
#F0F0F0
BANKOVÉ SPOJENIE
Číslo účtu   11495184 / 0900    Slovenská sporiteľňa, a.s.
Swift kod  GIBASKBX
IBAN:        SK 4309000000000011495184
IČO            31745415
DIČ            2020856277
K O N T A K T :
SLOVENSKÝ NÁRODNÝ KOMITÉT IWA
Radlinského 11
81107 Bratislava
TeL:
 
Fax.:
Kontakt: ivona.skultetyova@stuba.sk
Tel: +421 2 59 274 600, +421 911 116020
Vyhľadávanie:
+421 2 59 274 280
 
+421 2 59 274 602
snk.iwa@gmail.com
+421 2 59274 280