Zasadnutia SNK IWA

HYDROCHÉMIA 2016
XLII. ročník konferencie
s medzinárodnou účasťou
"Nové analytické metódy v chémii vody"
18. - 19. mája 2014
KONFERENCIE
viac....
(...feb 2016)
(...30.4.2016)
ZASADANIE SNK IWA
23.-24.máj 2016
program
WORLD WATER CONGRES & EXHIBITION
BRISBANE, 2016

medzinárodná konferencia a výstava v Austrálii
9. - 14. október 2016
Zasadanie SNK IWA sa uskutočnilo
22.apríl 2015 v Bratislave
Zasadnutie NK
Viac...
Viac...
Kočovce
#01A9DA
SLOVENSKÝ NÁRODNÝ KOMITÉT IWA
INTERNATIONAL WATER ASSOCIATION
INTERNATIONAL IWA
SNK
© 2014-16 SNK IWA
WWW.IWA.SK
#F0F0F0
BANKOVÉ SPOJENIE
Číslo účtu   11495184 / 0900    Slovenská sporiteľňa, a.s.
Swift kod  GIBASKBX
IBAN:        SK 4309000000000011495184
IČO            31745415
DIČ            2020856277
K O N T A K T :
SLOVENSKÝ NÁRODNÝ KOMITÉT IWA
Radlinského 11
81107 Bratislava
TeL:
 
Fax.:
Kontakt: ivona.skultetyova@stuba.sk
Tel: +421 2 59 274 600, +421 911 116020
Vyhľadávanie:
+421 2 59 274 280
 
+421 2 59 274 602
snk.iwa@gmail.com
+421 2 59274 280