Najlepšia diplomová práca v oblasti vodohospodárskeho inžinierstva

Predseda SNK IWA, prof. Ing. Štefan Stanko, PhD.,  na výročnom zasadnutí dňa 07. 09. 2021 odovzdal cenu za najlepšiu diplomovú prácu v oblasti vodohospodárskeho inžinierstva v šk. roku 2020/2021 Ing. Martinovi Vavrovi za diplomovú prácu s názvom Štúdium možnosti inhibičného vplyvu dusíka na anaeróbne procesy.