Workshop KOMVY – webinár KZEI No. 2

9. ročník Konferencie mladých výskumníkov „KOMVY 2020“ tiež poznačila pretrvávajúca pandemická situácia. Konferencia bola plánová na ešte na jar roku 2020 v malebnom prostredí Malých Karpát, avšak vzhľadom na protiepidemiologické opatrenia bola presunutá na jeseň a konala sa v online priestore.

Súčasťou konferencie bol aj online workshop KOMVY, na program ktorého boli dve prednášky zaoberajúce sa aktuálnou problematikou v oblastiach vodohospodárskej výstavy a odpadového hospodárstva. Prvým prednášajúcim bol bývalý absolvent Katedry zdravotného a environmentálneho inžinierstva a súčasný zamestnanec firmy PAM Saint – Gobain, Ing. Michal Mohler, ktorý vo svojej prednáške Praktické využitie tvárnej liatiny vo vodohospodárskych odvetviach - Od voľby materiálu k výstavbe oboznámil účastníkov s aktuálnymi trendami vo výrobe potrubných materiálov a výstavbe vodovodných privádzačov.

Druhá prednáška Udržatelné využívanie regionálnych zdrojov (projekt NAREG) - Prečo sú dôležité Reuse miesta, ktorou nás oboznámil Ing. Ondrej Sárkány, zástupca Združenia obcí horného Žitného ostrova, nám priblížila cezhraničnú spoluprácu v rozvoji trvalo udržateľného odpadového hospodárstva.

Workshopu sa zúčastnili naši kolegovia z Českej republiky a aj študenti našej fakulty. Témy workshopu oslovili nielen študentov odboru VSVH, ale aj KKP a TMS. Vzhľadom na celkovú úspešnosť workshopu podobné akcie plánujeme pre mladých odborníkov aj v budúcnosti.