Svetový Vodný Kongres a Výstava IWA

Nadchádzajúci svetový vodný kongres a výstava IWA v dánskej Kodani bol posunutý na september 2022 (budú nasledovať konkrétne termíny).

Rozhodnutie o odložení bolo prijaté z dôvodu pretrvávajúcej pandémie a všeobecnej neistoty okolo živých udalostí a medzinárodného cestovania.

Všetky existujúce vstupenky zostanú v platnosti, ale ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na tím.

IWA tiež plánuje usporiadať v druhom štvrťroku 2021 významný virtuálny kongres, ktorý bude čoskoro nasledovať.

Oficiálna stránka