Zasadnutie SNK IWA

SLOVENSKÝ NÁRODNÝ KOMITÉT IWA

si Vás dovoľuje pozvať na Zasadnutie SNK IWA, ktoré sa uskutoční 16. – 17. 04. 2019
v priestoroch kaštieľa Učebno-rekreačného zariadenia Stavebnej fakulty STU v Bratislave v Kočovciach
 
Program zasadnutia:
 
16.04.2019
18.00 – Diskusné fórum
 
17.04.2019
09.30 – 10.00 Registrácia účastníkov zasadnutia
10.00 – Začiatok zasadnutia

Návratka

https://goo.gl/maps/mTuQb3m56oC2