Aqua 2018

Aqua 2018, EXPOCENTER Trenčín, 12.6. - 14.6.2018

22. ročník medzinárodnej výstavy vodného hospodárstva, hydroenergetiky, ochrany životného prostredia, odpadového hospodárstva a rozvoja miest a obcí.

AQUA je pre vystavovateľov príložetosťou ako zviditeľniť svoju firmu, predstaviť novinky, upevniť už existujúce obchodné kontakty a nadviazať nové. 

Návštevníkom výstavy je predovšetkým odborná verejnosť - pracovníci vodárenských spoločností, starostovia a primátori miest a obcí, stavebné firmy, projektanti, investori a poradenské inštitúcie v oblasti životného prostredia.

Záštitu nad podujatím prevzalo Ministerstvo životného prostredia SR.

 

Sprievodný program výstavy:

13.6.2018

Eco H20 tour - podujatie o vode pre základné školy plné zujímavých hier, piesní a ocenení.
Organizátor: Asociácia vodárenských spoločností (AVS)

13.6.2018

Konferencia na tému "20 rokov čistenia odpadových vôd na Slovensku".

Organizátor: Asociácia čistiarenských expertov (AČE)

14.6.2018

Konferencia na tému "25 rokov práce pre životné prostredie"

Organizátor: Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku (ASPEK)

 

Viac informácií nájdete tu : AQUA 2018.