Jerevan, Arménsko – máj 2018

Slovenský národný komitét IWA

si Vás dovoľuje pozvať na odborno-študijnú cestu do Arménska

19.-27. máj 2018

Jerevan a okolie

Odborno-študijná cesta je orientovaná na vodné hospodárstvo a vodné stavby Arménska so zameraním sa na hlavné mesto Jerevan a okolie.

Predpokladaný rozpočet na cestu je 1000€.

 

V prípade, že prejavíte záujem o účasť na tejto aktivite, dovoľujeme si Vás z organizačných dôvodov požiadať o spätnú informáciu na adresu: 

snk.iwa@gmail.comkristina.galbova@stuba.sk, najneskôr do 20.02.2018.