Zasadnutie SNK IWA – máj 2018

SLOVENSKÝ NÁRODNÝ KOMITÉT IWA

si Vás dovoľuje pozvať na Zasadnutie SNK IWA,

ktoré sa bude konať 14. – 15. 05. 2018

v priestoroch kaštieľa Učebno-rekreačného zariadenia Stavebnej fakulty STU v Bratislave v Kočovciach

Predbežný program zasadnutia:

14.05.2018

18.00 - Diskusné fórum

15.05.2018

09.30 – 10.00 Registrácia účastníkov zasadnutia

10.00 - Začiatok zasadnutia