SNK IWA

Slovenský národný komitét IWA

Našim poslaním je prezentovať slovenské vodné hospodárstvo vo svetovom merítku a zastupovať jeho záujmy v celosvetovej organizácií IWA

AKTUALITY

Hydrochémia 2016

XLII. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou “Nové analytické metódy v chémii vody”   Slovenská vodohospodárska spoločnosť pri Výskumnom ústave vodného hospodárstva, člen ZSVTS, Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava, Ministerstvo životného …